Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2018

07:01
8974 d0bd 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viabanshe banshe
06:46
9114 28b0 390
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
06:45
Chciałabym nie potrzebować pochwał ani ciepłych słów, ale potrzebuję.
— nocne myśli bloodeve
Reposted fromBloodEve BloodEve viaramoneska ramoneska
06:44
Nawet ludzie, których nie całkiem na to stać, wyjeżdżają na wakacje. Kiedy poczują się zmęczeni. Kiedy wpadną we własne gówno i nie wiedzą, jak się z niego wydostać. Kiedy świat im obrzydł, za dużo brali, za dużo oddawali.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabesomeoneelse besomeoneelse
03:31
4330 f10e 390
Reposted fromnyaako nyaako viajanealicejones janealicejones
03:30
03:29
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka.
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viawiecznosci wiecznosci
03:27
Najlepszy zapach na świecie, to zapach mężczyzny, którego kochasz.
— Jennifer Aniston
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagracey gracey
03:26
1056 1da5 390
Reposted fromseaweed seaweed viagracey gracey
03:25
1037 ed3e 390
Reposted fromseaweed seaweed viagracey gracey
03:25
8826 fb79 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viagracey gracey
03:25
Zdążyłam się już przekonać, że pękające serce nie jest jedynie wymysłem poetów.
— Intruz.
Reposted fromhope hope viagracey gracey
03:24
6281 ff8e 390
Reposted fromseaweed seaweed viagracey gracey
03:24
3739 c302 390
Reposted fromjnna jnna viagracey gracey
03:23

Tęsknię wnętrznościami i gardłem,
moje włosy tęsknią,
moja skóra
jest zrobiona z tęsknoty.

Ale najpotężniej
tęskni światło w mojej głowie.
Ono nie umiera
nawet we śnie,
kiedy umierają włosy, wnętrzności i skóra.

— Anna Świrszczyńska "Tęsknię"
Reposted frommerkaba merkaba viagracey gracey
03:21
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viawiecznosci wiecznosci
03:21
9746 bc79 390
Reposted fromfreakish freakish viajanealicejones janealicejones
03:20
03:20
03:19
8030 5bc9 390
Reposted fromseaweed seaweed viajanealicejones janealicejones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl